Finn Otto Kvillum 90 år

01.08.2020

Finn Otto har gjort en fantastisk innsats for naturen i Bærum i nærmere 30 år, bl.a. gjennom Budstikkas spalter. Styret i NiB takker og gratulerer!
Bursdagshilsen