Marthe Bergheim Halvorsen - Konfirmant

12.09.2020

Vær nysgjerrig, bruk tiden, velg riktig vei. Et liv fylt av glede, det ønsker vi deg. Hilsen mamma og Lars Arne