Klokke mistet ved Holmenskjæret båtrampe 27. sept.

27.09.2020

Ring 95016250 - dusør
Tapt og funnet