Arnlaug Leira 80 år

10.11.2020

Takk for din innsats og innsikt og de beste ønsker for årsdagen fra medsøstre i yrket og slekt ved samfunnsforsker og svigerinne Torild Skard.