Brilleglass

08.02.2021

Mistet brilleglass på isen utenfor Høvik mot Koksabukta evt ved den øyen som ligger rett på utsiden. Finnerlønn! Magnus blir veldig glad dersom det kommer til rette. Han kan nås på tlf 95772985
Tapt og funnet