Mistet: Svart Day bag med gymtøy

15.02.2021

Svart Day bag med gymtøy til 12-åring mistet/gjenglemt mellom Høvik skole og Kiwi Dragveien fredag 5. februar ca kl. 13-14. Tlf 40226042
Tapt og funnet