Katt savnet på Vardåsen i Asker

28.03.2021

Vi savner katten vår! Han forsvant 22.mars. Har noen sett ham?
Tapt og funnet