Skipsingeniør Eigill Normark Olafsen 85 år

30.04.2021

Vi gleder oss til å feire vår kjære oldefar, farfar, morfar, svigerfar og pappa. Hipp, hipp hurra!
Bursdagshilsen