Briller, Asker golfbane

03.05.2021

Briller funnet ved golfbanen, nedre del. Kontakt Ingeborg 941 31 816.
Tapt og funnet