Nøkkel funnet

25.05.2021

Nøkkel funnet ved strand/brygge nedenfor Telenor på Fornebu. Kontakt jahnsens@online.no.
Tapt og funnet