Ingrid Fedreheim

22.07.2021

Ingrid Fedreheim begynner i 1. klasse på Eikeli skole. Storesøster, mamma og pappa gratulerer, og er utrolig stolte av deg!
Første skoledag 2021