Elsa Grøthe Rosenberg

16.08.2021

Elsa Grøthe Rosenberg begynner i 1. klasse på Mellom-Nes Skole. Farmor og farfar ønsker jenta vår lykke til på skolen.
Første skoledag 2021