Marie Kroghrud Jørgensen

16.08.2021

Marie begynner i 1. klasse på Drengsrud skole. Mormor og bestefar ønsker deg en god start og lykke til med skolegangen.
Første skoledag 2021