21.08.2021

Mats Kyseth Heiestad og Lillian Malene Eikås fikk en datter. Anine ble født 16. juni på Bærum sykehus.




Nyfødt