28.08.2021

Caroline Munthe og Magnus Takle Stensaker ble foreldre til lille Filippa 11. juli. Mormor, bestemor, bestefar og storfamilien gleder seg stort og gratulerer!
Nyfødt