11.09.2021

Marit Birkeland Haraldsen og Lars Riiser Haraldsen ble foreldre til Ellie, 4.180 g, på Ullevål sykehus 6. september. Hilsen farmor og farfar.
Nyfødt