Gekko gravelbike grusracer

10.11.2021

Sykkel funnet bak en busk på Hosle
Tapt og funnet