Sølv barnegaffel Blommenholm stasjon

Sølv barnegaffel funnet ved Blommenholm stasjon ca. 7.april. Utleveres til den som kan oppgi inskripsjonen bak. 991 56 502.

Publiseringsdato 09.04.2022
Tapt og funnet