22.05.2019

Albert Berggrav-Sørensen ble født på Bærum sykehus 21.4. Velkommen til verden! Hilsen Jakob, Herman, mamma og pappa.