Junior/barne sykkel ved Løkeberg skole

20.06.2019

Lette etter min egen. Fant denne ved gress-åkeren. Satte den ved fotballbanen. Uten støtte noe ødelagt sete. mis-mi@online.no
Tapt og funnet