Swims paraply - Bekkestua t-bane stasjon

04.09.2019

Jeg la igjen min SWIMS-paraply på en benk i perrongen ved Bekkestua t-bane stasjon. Paraplyen forsvant like etter jeg gikk fra benken. Til deg som tok min paraply.Håper at du tar kontakt med meg for å levere den tilbake. Mange takk på forhånd!
Tapt og funnet