Funnet trehjulsykkel for bevegelseshemmet

14.10.2019

Det har en periode stått en bortkommen trehjulsykkel for funksjonshemmede eller bevegelseshemmede i området Langleiken ved Gommerud på Rykkinn. Den savner sin eier.
Tapt og funnet