Hvite Oakley-sykkelbriller mistet i Asker

14.10.2019

Hvite Oakley sykkelbriller mistet et sted på gang/sykkelvei mellom Holmen-Heggedal-Dikemark-Asker langs gang- og sykkelvei. Vennligst ta kontakt hvis du finner disse. Finnerlønn. Tlf 98 42 82 32
Tapt og funnet