Tapte i grønn buss mp3 spiller

25.12.2019

jeg mistet Bush mp3 spiller svart med 4GB i bussen på morgenen til 25.09 i bussen 380 mot Gjelleråsen og videre i USB innput på bussen .Glemte meg med å holde orden på lang tur fra bussterminalen i tiden før lunsj mellom 1030 og 1145 omdagen dette.
Tapt og funnet