18.01.2020

Bærum Sykehus, 21. desember 2019 kom Arthur Borgen-Veland til verden, 46 cm lang. Camilla og Gilbert Borgen-Veland er stolte foreldre.