Noen som savner et privatrettslig skilt

13.06.2020

Skiltet ligger ved Torstaddammen, krysset Torstadbakken/Smedsvingen.
Tapt og funnet