Julie Sand Fuglum, Vollen og Andreas Sola Fischer, Kristiansand

24.06.2020

gifter seg i Mandal kirke lørdag 27.juni kl.13.15. Dagen feires på Risøbank i Mandal.