Nøkkel mistet ved Strand, Høvik, tirsdag 23. juni.

26.06.2020

Nøkkel, ligner den på bildet, er trolig mistet ved Strand ved Høvik, tirsdag 23. juni. Nøkkelen kan identifiseres ved hjelp av et bestemt nummer. Ring eller send melding til Janne Horn Erath, 98 05 91 99.
Tapt og funnet