Vilkår
Vilkår for bruk av “Folk” i Budstikka mellom Bruker og “Asker og Bærums Budstikke”
 
Ved å akseptere denne avtaleteksten godtar du vilkårene beskrevet for deg som bruker av tjenesten. Avtalen omfatter bruk av bilder og tekst i hilsningene og gratulasjonene som lages i tjenesten.
 
Det er bruker selv som bestemmer innhold i sine gratulasjoner og hilsninger, men bruker må følge normal skikk og sedvane. Hilsninger og gratulasjoner skal ikke inneholde bilder bruker ikke har rettigheter til og bruker må være sikker på at avbildede personer er innforstått og enig i slik bruk. Innholdet i annonser og hilsener kan ikke bryte med norsk lov og sedvane.
 
Ved misbruk eller brudd på disse retningslinjene kan avisa slette, avpublisere eller nekte publisering. Bruker vil få anledning til å rette opp innholdet.
 
Avisa har rett til å benytte bilder og tekst i hilsninger og gratulasjoner på avisas nett og papirprodukter. Innholdet vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er naturlig i forhold til den tjenesten bruker benytter seg av.